Personlig service sedan 1953

Törnbergs Service AB grundades 1953 av Martin Törnberg, farfar till Hans Törnberg. Efter farfar Martin tog sonen Christer Törnberg efter och näst på tur var Hans. Företaget har funnits i familjen i över 60 år och besitter god kunskap inom installation och service på värmepumpar och luftkonditionering. Törnbergs Service har också försäljning av värmepumpar och luftkonditioneringar från kända märken och innehar företags certifiering.

Rengöringsservice av värmepump: 1795 kr

Skicka in ditt ärende

För snabbare hantering ber vi dig skicka in ditt ärende. Ange dina uppgifter, ditt ärende och beskrivning av ärendet, så hör vi av oss så fort vi kan. 

Rengöringservice av värmepump

För att bibehålla prestandan och öka livslängden behöver alla luftvärmepumpar en regelbunden och grundlig rengöring.

När vi rengör pumpar hos våra kunder plockar vi isär luftvärmepumpen och rengör lamellpaket och övriga komponenter i innerdelen. Även rengöring av lamellpaket i utedelen ingår. Luftvärmepumpens funktion och prestanda kontrolleras vid servicen. Skulle vi upptäcka fel i luftvärmepumpen åtgärdar vi detta i samråd med och debiterar separat. Rengöringsservicen kommer att utföras fortlöpande under året.

Hur fungerar en värmepump?

Enkelt förklarat så handlar det om att förflytta värmeenergi. Kallt flytande köldmedium med lågt tryck tar upp värme i pumpens ute-del där vätskan förångas. I ute-delen sitter en kompressor som ökar trycket och därmed även gasens temperatur. Den varma gasen leds sen in till värmepumpens innedel där gasen kondenseras med hjälp av en luftfläkt.

Vid kondenseringen avges värme och vätskans leds tillbaka till ute-delen. Där minskas trycket drastiskt i en strypventil eller en förträngning och temperaturen på köldmediet minskas markant under uteluftens temperatur.

Bergvärme, jordvärme och sjövärmepumpar

Berg-, jord- och sjövärmepumpar bygger på att solens värme lagras i det grundvatten som finns bara några meter under markytan. Grundvattnet kan finnas på sjöbottnen, strömma fram till ett borrhål från sprickor i berggrunden eller finnas i jorden i regioner där marken inte fryser.

Genom att pumpa runt en vätska i rör som omges av detta grundvatten värms vätskan upp några få grader. Den lilla temperaturskillnaden kan sedan genom en värmeväxlare användas för att värma vatten för både uppvärmning och kök och bad.